Impuestos municipal de vehículos

 
Vehicle
Potència
Import
  Turismes    
    Menys de 8 cavalls fiscals
16,41 €
    De 8 a 11,99 cavalls fiscals 44,30 €
    De 12 a 15,99 cavalls fiscals 93,52 €
    De 16 a 19,99 cavalls fiscals 116,49 €
    A partir de 20 cavalls fiscals 145,60 €
  Autobusos    
    Menys de 21 places 108,29 €
    De 21 a 50 places 154,23 €
    Més de 50 places 192,79 €
  Camions    
    Menys de 1.000 Kg de càrrega útil 54,97 €
    De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 108,29 €
    De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil 154,23 €
    Més de 9.999 Kg de càrrega útil 192,79 €
  Tractors  
    Menys de 16 cavalls fiscals 22,97 €
    De 16 a 25 cavalls fiscals 36,10 €
    Més de 25 cavalls fiscals 108,29 €
  Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica
    Menys de 1.000 i més de 750 Kg de càrrega útil 22,97 €
    De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 36,10 €
    Més de 2.999 Kg de càrrega útil 108,29 €
  Altres vehicles
    Ciclomotors 5,74 €
    Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 5,74 €
    Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 9,84 €
    Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 19,69 €
    Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 39,38 €
    Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 78,76 €