Imprimir aquesta pàgina

Escola d'estiu 2019. Informació important

Informació important.

Escola d'estiu 2019

 

Una vegada classificades les sol·licituds presentades per a la “Escola d’estiu 2019” s'informa que:

  1. Les sol·licituds presentades amb pagament realitzat tenen plaça confirmada.
  2. Les sol·licituds presentades pendents de pagament, poden procedir a realitzar el pagament i tenen plaça confirmada.
  3. Actualment l'oferta de places disponibles és la següent, desglossada per setmanes:
  • Primera setmana de juliol: 10 places
  • Segona setmana de juliol: 4 places
  • Tercera setmana de juliol: 28 places
  • Quarta setmana de juliol: 45 places

Tornen a estar disponibles sol·licitud, l'autorització de recollida de menors i la fulla informativa.

Cartel escuela verano

 

Publicat a Ajuntament