Comunicat instucional de l'equip de govern de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer.

 

Comunicat instucional de l'equip de govern de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer.

A tenor d'últims esdeveniments en relació amb l'expansió del Corona Virus Covid-19 i de les instruccions emeses per part del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de salut Pública i del Sistema Sanitari Públic com ara SP 20/043(MTG/*cs), SP 20/048(MTG/*cs),SP 20/053((MTG/*cs), i considerant l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 1. L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions: a) Dirigir el govern i l'administració municipal. e) Dictar bàndols h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebre. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en els articles 99.1 i 3 d'aquesta llei. m) Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple. En virtut d'aquestes competències Dispose:

PRIMER:

  1. Es procedeix al tancament de tots els edificis i instal·lacions municipals a excepció de l'Ajuntament i dels serveis socials que mantindrà uns serveis mínims, i per tant a la suspensió de totes les activitats que es desenvolupen en dependències municipals (Auditori, biblioteca, Sanchís Guaner, Balcon A la Mar, Centre de Convivència
  2. Si desitgen realitzar qualsevol tràmit administratiu a l'ajuntament com en serveis socials s'aplicarà el següent protocol:

OPCIÓ A: Pot realitzar la seua sol·licitud via telemàtica per la seu electrònica de l'ajuntament de Canet d'en Berenguer.

OPCIÓ B: Pot realitzar qualsevol petició o c omunicación a través del correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o si és en servei socials Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

OPCIÓ C: Si desitja una consulta i no és urgent pot realitzar-la a través del telèfon 962698020 si la consulta és serveis socials pot telefonar al 963907242

OPCIÓ D: Si té un assumpte urgent i (solament si és URGENT) dirigisca's a finestreta, mantenint la distància de seguretat i respectant les indicacions.

  1. Per la mateixes causes anteriorment nomenades, no es promourà ni autoritzarà temporalment, cap esdeveniment extraordinari esportiu o de qualsevol altra naturalesa que tinga lloc en instal·lacions municipals o en la via pública, el desenvolupament de la qual tinga data prevista en les pròximes 4 setmanes.
  2. Queden anul·lats o ajornats, a noves dates per determinar, tots els actes promoguts per l'ajuntament de Canet d'en Berenguer que tinguen lloc en instal·lacions municipals. (culturals, educatius, esportius)

SEGON:

Se suspén el mercat dels diumenges mantenint-se de moment amb normalitat el mercat exterior dels dilluns i dimarts, com a activitat de proveïment bàsic i no d'oci, sempre respectant les mesures de precaució donades per les autoritats sanitàries.

  • No assistència dels grups de risc
  • Evitar les aglomeracions en les parades i sobretot d'adopció de mesures higièniques i mantindre 1.5 metres de distància mínima. Tossir o esternudar amb un mocador d'un sol ús. Llavar-se les mans amb aigua i sabó.

TERCER:

Es prega a entitats privades i particulars la prestació de la màxima col·laboració si això fóra necessari.

QUART:

Des de l'Ajuntament de Canet s'apel·la a la comprensió de la ciutadania del nostre municipi davant les mesures establides i a seguir les indicacions preventives que es vénen transmetent tant des de la Generalitat Valenciana com des del Govern d'Espanya

 

Publicat a Ajuntament

Lligues de Futbol

liga7

Vídeo Promocional

video promocional

Port Esportiu

383 feria

Estudi Ambiental

Calendari d'Impostos

money-167735 1280

Hotels

hoteles

Pago de Tributos

Boton Web2

Restaurants

bannerrestaurante

Cita Prèvia

descarga

TV Canet

tv canet