Sabem el gran interés que els veïns i les veïnes del nostre poble mostren per la cultura, així es demostra amb les diverses associacions culturals que hi ha. Per aquest motiu, la Regidoria de Cultura posarà totes les forces, amb la dedicació i l'esforç dels qui formem aquest equip, en la labor d'oferir una programació cultural extensa, variada i completa, durant tot l'any: exposicions temporals, la programació cultural de l'Auditori, la Universitat Popular, etc. I tot amb la finalitat contínua de promoure la cultura i d’animar els nostres veïns i veïnes a participar amb nosaltres en totes les activitats culturals que es duguen a terme.

També donarem suport, en tot el que estiga al nostre abast, a les associacions culturals del municipi.
Aspirem a revalorar les activitats que puguen identificar millor la nostra identitat com a localitat referent a la província de València: el folklore, les activitats plàstiques, les escèniques, les musicals,...

Gràcies per visitar la web que modernitza aquest ajuntament, agilitza la navegació, proporciona un accés més intuïtiu als continguts, millora la transparència i reforça el nostre diàleg amb els ciutadans i el fet de voler estar amb ells.

Vos convidem a seguir l'oferta i l’actualitat municipal per mitjà de la pàgina web, i a sumar-vos també al perfil que tenim en Facebook.