Les funcions se centren, fonamentalment, en el foment de l'ocupació, per mitjà dels mecanismes següents:

• Col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, coordinant els programes d'acció OPEA, EMCORP, PAMER, Formació Professional Ocupacional i Salari Jove.

Control i seguiment de subvencions, sol·licitades a institucions públiques de diversos àmbits (Diputació Provincial de València, Generalitat Valenciana, Unió Europea) a les quals es pot acollir el municipi per a l’execució d'obres o serveis generadors d'ocupació.

Recerca de vies i programes de finançament per a desenvolupar projectes municipals.