Entre els temes i les ajudes més importants trobem:

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD): Aquest servei està enfocat a donar suport a totes les persones que necessiten ajuda per a fer les tasques bàsiques de la vida diària i que, per problemes de salut, no es poden valdre per si mateixes.

Es col·labora en l’efectuació de la
PBC (prestació en benefici de la comunitat) de presidiaris i menors que es troben en centres penitenciaris. Es du a terme tot el seguiment, l’adjudicació de tasques, l’administració d'horaris, els comunicats d'assistència diaris i la comunicació amb el centre penitenciari i la Fiscalia de Menors.

Programa del
"Menjar a Casa", que, en l'actualitat, disposa de 4 places concedides per la Conselleria de Benestar Social.

Ajudes
a transeünts i a d’altres d’"emergència social".

Tramitació i gestió dels
certificats de discapacitat, amb el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar Social, situada al carrer San José de Calasanz, 30. Recopilació d'informes, informació a la persona discapacitada dels drets que té, i, quan es tracta de casos com ara menors, ancians sense recursos familiars o treballadors del Centre Especial d'Ocupació, se’ls acompanya al tribunal.

Tramitació i gestió de la targeta d’
aparcament per a discapacitats. Petició d'informes de mobilitat reduïda al Tribunal Mèdic, si el sol·licitant no disposa d'aquests, i entrega directa a l'usuari de la targeta d'àmbit europeu. Actualment, en col·laboració amb el departament de la Policia Local.

Tramitació i gestió de sol·licituds per al programa
Termalisme Social de l'IMSERSO, de la Conselleria.

Tramitació i gestió d'expedients sobre la nova
Llei de dependències.

Tramitació i gestió de sol·licituds per al programa de
vacances per a majors de la Conselleria.

Tramitació i gestió de sol·licituds del programa de
salut i vacances de l'IMSERSO.

Tramitació i gestió de sol·licituds del
programa hoteler i de turisme social de la Diputació.

Tramitació i gestió de sol·licituds per a
l’ingrés en la residència.

Tramitació i gestió de l
es pensiones no contributives per invalidesa.

Tramitació i gestió de les
pensiones no contributives per jubilació.

Tramitació i gestió de les
pensions d'orfandat.

Tramitació i gestió de les
pensions de viudetat.

Programa del menor i d’adopcions: sol·licitud i seguiment periòdic. No sols es gestionen adopcions futures, sinó que també es fa el seguiment de totes les que ja s’han fet, tant d'empadronats com de residents.

Fundació i coordinació
mitjançant el Comité d'Empresa d'un Centre Especial d'Ocupació Municipal, i formar part del Consell d'Administració.

Tramitació i gestió de sol·licituds de
la targeta d'assistència sanitària per a totes les persones que no tenen la possibilitat de posseir una cobertura d'aquest tipus per mitjà de l'INSS (no sols immigrants).

Tramitació i gestió de sol·licituds per a les
ajudes per a l'atenció d'ancians en l'àmbit familiar, coneguda com l’ajuda de les mestresses («ames») de casa.

Tramitació i gestió de sol·licituds de
teleassistència.

Tramitació i gestió de sol·licituds de
telealarma per a víctimes de la violència de gènere.