Durant l'última dècada, el nostre municipi ha experimentat un desenvolupament urbanístic important. Aquest fenomen econòmic i social s'ha repetit en la majoria de les localitats costaneres de la nostra comunitat i de la resta d'Espanya.

És una obvietat que l'escenari on es va produir aquest fenomen immobiliari ha canviat radicalment.

Les repercussions econòmiques són clarament negatives, però al mateix temps està sorgint una gran oportunitat.

Tenim davant de nosaltres l'oportunitat de planificar amb rigor, atenent les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes i fent que prime la qualitat de vida enfront de pressions urbanístiques exagerades.

En definitiva, aquest context nou permet a la Regidoria d'Urbanisme marcar les línies de treball en què s'imposen els estàndards urbanístics més beneficiosos per als veïns i les veïnes de Canet, alhora que permeten que un sector clau en la nostra economia continue desenvolupant la seua activitat amb totes les garanties.

Els nostres objectius són: qualitat, sostenibilitat i equilibri urbanístic.