La Regidoria de Desenvolupament Local sempre ha sigut una àrea clau dins del nostre ajuntament. Però sens dubte, en el context econòmic actual, s’ha de convertir en un dels motors més importants de foment de llocs de treball, així com de l'impuls econòmic i el desenvolupament empresarial del municipi.

Per a fer-ho, des d'aquesta regidoria ens hem marcat els objectius següents:

• Donar valor al polígon industrial.

• Establir una comunicació directa i fluida amb les empreses del municipi.

• Canalitzar ajudes i subvencions de les diverses administracions cap a les empreses.

• Dinamitzar l'associacionisme empresarial.

Fomentar la marca Canet Empresarial.

Tot això amb una meta clara: generar ocupació a Canet d'en Berenguer.